Menu

Náš program


PLAYWISELY®

Ve spolupráci s Moudrým hraním Východní Čechy jsme pro vaše děti připravili unikátní možnost být součástí vzdělávacího programu PlayWisely®. Jsme první školička ve Východních Čechách a druhá v České republice, která zapojila metodu PlayWisely® do svého konceptu.

 

PlayWisely® je ucelený, vědecky podložený a současně zábavný způsob hraní, který využívá přirozené schopnosti učení a pohybu dítěte od narození až do předškolního věku. Cílem programu je zapnout, propojit a vyladit smyslové, řečové, učící a pohybové dovednosti důležité pro rozvoj budoucích schopností každého dítěte. Individuální přístup a vědecky podložený anglický rozvojový program, který propojuje oblast neuropsychofyziky s rozvojem kognitivního a motorického centra, skvěle doplňuje koncept celé školičky a umožňuje budovat pevné základy a vnitřní sebevědomí ve všech oblastech rozvoje tak, aby v budoucnu mohly vaše děti realizovat své sny. 

 

Záleží nám na uceleném psychomotorickém rozvoji vašich dětí a snažíme se jim předat to nejlepší v co největší možné míře již od raného věku. Období do 3 let věku je tím nejkritičtějším k rozvoji mozku, který se v této době vyvýjí nejrychleji a má možnost pojmout co nejvíce nových vjemů. V této době dochází v mozku k propojení drah, které jsou zodpovědny za smyslové, intelektuální, balanční a orientační schopnosti dítěte. Je tedy důležité mozek v této době stimulovat co nejvíce. Díky programu rozvíjíme soustředění, pozornost, paměť, řeč, logické myšlení, pohybové dovednosti, kreativitu, rytmus a orientaci. Využíváme specializované PlayWisely®, montessori a sportovní pomůcky.

 

Program je aktivně propojen celým konceptem školičky. Pravidelně dvakrát týdně se s certifikovaným lektorem (vyškoleným zakladatelkou programu) a sportovním trenérem věnujeme karetní části v angličtině a rozvoji motorických dovedností, které vycházejí z principu 8 týdnů, kdy každý týden trénujeme a upěvňujeme specifickou oblast motoriky. To vše na základě poznatků o 3 tělesných osách, které byly vyvinuty ve spolupráci s NASA a studiem stavu beztíže ve vesmíru. Celý program vznikl za spolupráce předních amerických vědců z oblasti psychofyziky a je podpořen řadou studií a výzkumů hodnotícíh efektivitu metody.

 

BRUSLENÍ, PLAVÁNÍ

Jako první předškolní zařízení tohoto typu v České republice vám přinášíme specifickou péči a trénink v rámci hokejové předpřípravy. Vaše dítě předpřipravíme na hokejovou dráhu, naučíme ho základům bruslení a techniky hokeje. Součástí programu jsou přidružené sporty jako plavání a gymnastické prvky, které doplní fyzickou přípravu a jsou uzpůsobeny požadavkům hokeje. Naším posláním je dopřát Vašemu dítěti profesionální průpravu sportem, který ho baví a naplňuje. Rozvíjíme nejen fyzickou zdatnost dítěte, ale budujeme i jeho osobnost a charakter za pomoci kolektivního sportu. Součástí našeho týmu je hokejový trenér, který se díky malému počtu dětí dokáže zaměřit více na jednotlivce a jeho rozvoj.

 

HRUBÁ MOTORIKA & GYMNASTIKA

Celý program neodmyslitelně doplňuje i gymnastická příprava, která je více než žádoucí právě pro nejmenší. Gymnastika pomáhá dětem orientovat se v prostoru, nacházet a udržovat balanc, a také učí děti poslouchat a vnímat své tělo. Sportem v takto raném věku vedeme děti především k tomu, aby ovládaly své tělo a učily se s ním pracovat v situacích, které vyžadují uvědomění si svého těla, jako jsou např. pády. Je tedy důležité, aby dítě bylo připraveno na to, jak se zachovat ve chvíli, když např. padá a vědělo jak ochránit své tělo.

 

Gymnastická příprava je vedena zkušeným trenérem, který se s dětmi zaměřuje na speciálně vyvinuté cviky založené na mětodě PlayWisely® a doplněné o DNS cviky. Exkluzivně pro Sportíky jsme navíc uzavřeli dohodu s Fly-zone parkem Hradec Králové na permanentní docházku našich dětí do jejich zábavního parku, který disponuje skvěle vybavenou hernou, vhodnou pro účely našeho programu. Mezi naše přednosti patří i fakt, že si pro své účely pronajímáme plně vybavenou tělocvičnu, kde se těmto motorickým aktivitám věnujeme s trenérem na týdenní bázi.

 

ANGLIČTINA

Ve 21. století je naprostou samozřejmostí znalost anglického jazyka. Jsme hrdí na to, že našim nejmenším můžeme vedle sportu dopřát i kontakt s rodilým mluvčím, který je součástí našeho týmu. Našim posláním je rozvinout znalost angličtiny a přirozenou formou tento jazyk vštípit. Naše děti se u nás angličtině učí hrou s rodilým mluvčím a v rámci PlayWisely® metody, která na základě tzv. flashcards umožňuje dětem získat základní slovní zásobu zahrnující tvary, barvy, velikosti, posloupnost, ale také počty, abecedu (včetně fonetiky) a základní stavbu slov. To vše se dětí učí v lekci, která je postavena na základě směrové orientace.

 

ZDRAVÁ STRAVA

Vždy když jde o dítě, na kvalitě záleží. Zvlášť když se jedná o výživu. Mezi klíčové faktory předškolní výživy patří vyvážená a pestrá strava a budování správných stravovacích návyků. Není možné dítě vychovávat ve sportovním duchu bez kvalitní vyvážené stravy, která odpovídá fyzickému rozvoji a zátěži. V tomto ohledu jsme nekompromisní, jelikož jsme sami zastánci zdravého životního stylu.

 

Vašemu dítěti nabízíme celodenní stravovací režim zahrnující snídani, dopolední svačinu, oběd a odpolední svačinu. Během celého dne mají děti neomezený přístup k pitné vodě, kterou si u nás mohou ochutit ovocem, které je taktéž společně s čerstvou zeleninou přístupné po celý den. Samozřejmostí je u nás ranní přísun vitamínů v podobě ovocného fresh juice, který děti dostávají během snídaně. Dopolední svačina bere ohled na fyzickou aktivitu dětí a představuje vyvážený příjem pro odpovídající věk dítěte. Stejně tak dbáme na netolerance a alergie a k dětem přistupujeme jednotlivě i v rámci stravování. Snažíme se vyhýbat nadmíře lepku, laktózy, cukru, soli a samozřejmě odmítáme umělá sladidla, barviva a náhražky.

 

OTEVÍRACÍ DOBA

Chápeme požadavky dnešní uspěchané doby, a proto se snažíme vycházet vstříc rodičům tak, aby nemuseli obstarávat další péči a případné hlídání pro své nejmenší. Vaše děti se u nás cítí jako doma, což Vám umožňuje v klidu pracovat s vědomím, že je Vaše dítě v těch nejlepších rukou, v prostředí a pěči osob, které velmi dobře zná. Bezpečí a láska, kterou dítě cítí, je totiž základním stavebním kamenem šťastného, spokojeného a vyrovnaného jedince na jeho cestě k úspěchu.

Pro využívání prodloužené docházky nás neváhejte kontaktovat.

 

TEMATICKÉ DNY & VÍKENDY

Uvědomujeme si jak důležité je věnovat čas relaxaci a sobě samým. Díky tomuto požadavku vznikl nápad na pořádání tematických víkendů s možností přespání ve školičce (sobota – neděle), díky čemuž si rodiče mohou dopřát chvíli klidu a odpočinku. Pro děti máme v rámci programu během roku připraveno několik tematických dnů a víkendů. Během letních prázdninových měsíců pořádáme, dle zájmu, anglický kemp za přítomnosti rodilého mluvčího a programu plného her.

Kontaktujte nás,
jsme tu pro vás

Zápis probíhá v průběhu celého roku až do naplnění kapacity, která je omezena z důvodů zachování kvality výchovy a péče. Dopřejte svým dětem nadstandardní péči se zaměřením na sport a zdravý životní styl v dvojjazyčném prostředí.

Po vyplnění formuláře s žádostí Vás budeme neprodleně kontaktovat. 

Sportíci Jak to u nás vypadá?

Třída
Společenská místnost
Šatnička
Toalety
Jak to u nás vypadá - třída Jak to u nás vypadá - spolčeneská místnost Jak to u nás vypadá - šatnička Jak to u nás vypadá - toalety
Play Wisely